Sprawa odwołania i poparcia ks. Krzysztofa Gałeckiego

Decyzją Ks. Biskupa i staraniom niektórych parafian – Ks. Krzysztof Gałecki został odwołany z funkcji proboszcza naszej parafii. Parafianie  w obronie swojego duszpasterze napisali list o następującej treści:


 

Racławice, 18.06.2021

 

Szanowny Ks. Biskup Jan Piotrowski

Ordynariusz Diecezji Kieleckiej

 

Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie.

Nasza społeczność parafialna w wyniku informacji o przeniesieniu Księdza Proboszcza Krzysztofa, jaką uzyskaliśmy nieformalnie, jest bardzo zasmucona. Jeżeli Ksiądz Biskup pozwoli, pragniemy przedstawić naszą prośbę i opinię.

Ksiądz Krzysztof towarzyszy nam od 31 lat , najpierw jako wikariusz, a od 1997 roku jako proboszcz naszej małej racławickiej parafii. Przez cały ten czas jest nam bliski nie tylko jako duszpasterz, ale przede wszystkim Człowiek. Człowiek otwarty i skupiający swą uwagę i zaangażowanie w różnorodny rozwój innych; rozwój przede wszystkim duchowy, ale także kulturalny, sportowy, turystyczny, zdrowotny. Podejmowane przez Księdza Proboszcza działania są wielką lekcją katechezy, trudnej ewangelizacji, bo przecież nikt z nas nie lubi być pouczany, ale czy można inaczej?

Ksiądz Krzysztof sam, obejmując naszą parafię, stał się doskonałym nauczycielem życia, kiedy jako duszpasterz wspólnoty przejął także odpowiedzialność i opiekę nad Księdzem Kanonikiem Grzegorzem Adamcem, o którym pamięć pielęgnuje do dziś. Wielką opieką i troską otoczył także panie gospodynie, które przebywały w naszej parafii do dnia śmierci. Taka postawa jest dla nas parafian doskonałą lekcją oddania i wyrozumiałości.

Już jako wikariusz dał się poznać jako świetny animator spotkań z młodzieżą, a organizowane przez niego zimowiska, wyjazdy nad morze czy jednodniowe wycieczki były i są okazją do „łamania Słowa „zawsze zbliżały uczestników do Boga i pozwalały poznać samych siebie”. Wspólna modlitwa, śpiew, a czasem trud przygotowań jednoczyły i uwrażliwiały na potrzeby innych.

Jesteśmy wdzięczni Księdzu Proboszczowi, że swoje swoje zaangażowanie skierował w stronę uporządkowania cmentarza parafialnego i odnowienia naszej świątyni, na drugim miejscu stawiając renowację plebanii i jej otoczenia. Wszystkie te prace: wytyczenie alejek, przeniesienie grobowców, wykonanie parkingu, schodów i ogrodzenia cmentarza, przyłącz wody były może mało widocznym, ale jakże istotnym, wręcz koniecznym pracochłonnym zadaniem, Dzięki Księdzu Proboszczowi kościół zyskał nową stolarkę okienną i drzwiową, ławki, nową posadzkę, odnowione ołtarze boczne, chór oraz ambonę, do wnęk której, dzięki staraniom Księdza Krzysztofa „powróciły” figury świętych Ewangelistów. Po wielu latach znów zagrzmiał głos sygnaturki, zaczęła funkcjonować nowa zakrystia, a fasada kościoła odzyskała swój dawny wygląd. Obecnie z niecierpliwością czekamy na odnawiany ołtarz główny, przygotowując wnętrze prezbiterium. Z inicjatywy Księdza Proboszcza możemy cieszyć się pomnikiem Świętego Jana Pawła II i modlić u Jego stóp o łaskę wytrwania w dobrym.

Staraniem i ciężką pracą Księdza Proboszcza powstał Dom Parafialny z przeznaczeniem na spotkania katechetyczne, uroczystości roku kościelnego i miejsca noclegowe dla potrzebujących lub pielgrzymów, których grupy dwa razy w roku odwiedzają naszą racławicką ziemię, zawsze mogąc liczyć na gorący posiłek i miejsce do spania. To również niezwykle ważne zadanie wspólnoty parafialnej, by umieć i chcieć otworzyć drzwi kołaczącemu, a głodnego nakarmić. Dzięki postawie Księdza Proboszcza, i jego zaangażowaniu, wiemy, że tak można.

Praca Księdza – gospodarza jest godna uznania, tej również przyświeca współpraca z drugim człowiekiem. Nasz Proboszcz jest kapłanem niezwykle zaangażowanym
i aktywnym w działaniach na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Rozszerzył nauki przed sakramentalne także na rodziców, co nie zawsze zyskuje zrozumienie, jednak płynie to z głębokiego przekonania Księdza Proboszcza, że jest to niepodważalny,
a czasem ostatni moment na katolickie uwrażliwienie rodziców oraz pogłębienie wiary całych rodzin. Głosi zrozumiałe i żywe Słowo Boże.

Mimo przykrości, jakie Go nieraz spotykają, trwa blisko naszych ludzkich spraw: osobistych, rodzinnych i społecznych, aby wraz z nami poszukiwać „tej prawdy i sprawiedliwości”, których właściwy i ostateczny wymiar znajdujemy w Ewangelii.

Wiemy, że wiele jeszcze pracy przed nami, mamy nadzieję, że razem z Księdzem Krzysztofem, zrealizujemy wspólne parafialne plany, a Dobry Bóg będzie błogosławił naszym powolnym zmaganiom. Wiele przedsięwzięć parafialnych, zwłaszcza gospodarczych, jest w stanie realizacji, dlatego pozostawienie Księdza Krzysztofa w naszej parafii jest bardzo ważnym warunkiem ich dokończenia.

Prosimy Jego Ekscelencję, Księdza Biskupa o szansę naprawy tego, co być może było nie najlepsze z naszej strony- parafian i Naszego Księdza, pragniemy razem modlić się i pracować, wierząc, że obraz Świętego Józefa przybywający do naszej parafii napełni nas spokojem płynącym z Jego oblicza, radością dzieloną z Księdzem Krzysztofem.

Proszę przyjąć nasze wyrazy czci i szacunku

Parafianie z Racławic

 


Poniżej znajduję się lista podpisów parafian popierających osobę Ks. Krzysztofa Gałeckiego i chcących aby ten dalej był proboszczem naszej parafii.

Podpisy były zbierane przed kościołem i we wsiach. Ponadto każdy może wyrazić swą opinię w tej sprawie dzwoniąc do kancelarii Kurii Diecezjalnej w Kielcach tel. 41-344-54-25  lub pisząc kuriakie@kielce.opoka.org.pl

Brońcie swoich przekonań, brońcie własnych serc, kościoła i kapłanów. Brońcie się i Wy.

*W dniu 21 o godz. 22:30 zmieniłem list na właściwy. Wcześniej dotarła do mnie wersja robocza listu i taką zamieściłem.

admin

Komentowanie jest wyłączone.