Pieśni

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Abba Ojcze

Ty wyzwoliłeś nas Panie, Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem, Nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia, W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność, I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia, On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie,Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi, Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi, I teraz jest jej godzina

 

Barka

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;

By łowić serca słów Bożych prawdą.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,

Moim skarbem są ręce gotowe.

Do pracy z Tobą, I czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,

Mego serca młodego zapałem

Mych kropli potu. I samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią . I słowem życia.

Bądź pozdrowiony gościu nasz

Bądź pozdrowiony gościu nasz
W radosne progi nasze wejdź
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie naszych serc.

 

Przyjdź Duchu Święty

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile.
Radością napełnij mnie.

Przyjdź jako Mądrość do dzieci.
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości.
Weź wszystko, co moje jest.

Przyjdź jako źródło pustyni.
Mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia.
Dotknie, uleczy mnie już.

To przykazanie

To przykazanie ja dziś daję Wam x2

Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was

A wtedy wszyscy poznają żeście moi x2

Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.

Wierzymy Panie, że nadejdzie czas x2

Kiedy nastanie miłość, wśród ludzi wszystkich ras

I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami x 2

a miłość wzajemna nas ocali.

Do końca nas umiłował

Panie, dobry jak chleb, Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował, Do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali,
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy,
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,
A w znaku chleba z nami pozostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte Serce,
Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Dzięki, o Panie

Ref. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to, że dałeś nam wiarę…

2. Za to, że dałeś nam miłość…

3. Za to, że dałeś nam siebie…

4. Ty nam przebaczasz grzechy…

Jeden chleb
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
byśmy jedną stali się rodziną.

Nie rzucim Chryste

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x

Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg!__ /2x

Niech będzie chwała

Niech będzie chwała i cześć, I uwielbienie, Chwała i cześć Jezusowi! Chwała, niech będzie chwała,
Tak, Jemu chwała i cześć.

 

Komentowanie jest wyłączone.