Sekcja Muzyczna

nutySekcja Muzyczna

Celem działalności Sekcji Muzycznej jest uwrażliwienie uczestników Mszy Świętych na piękno liturgii Kościoła oraz ich aktywne uczestnictwo w tejże liturgii wyrażone poprzez muzykę i śpiew. Hasłem, które przyświeca tej działalności są słowa: kto dobrze śpiewa – dwa razy się modli. W zajęciach sekcji uczestniczą dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej oraz kandydaci do sakramentu bierzmowania. Kierownikiem Sekcji Muzycznej jest pan Wojciech Szczepanik.

Komentowanie jest wyłączone.