Grono Przyjaciół WSD w Kielcach

wspGrono Przyjaciół WSD w Kielcach

Celem stowarzyszenia jest modlitwa w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno – moralnych zgodnych z nauką Kościoła katolickiego. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, ale także osoby małoletnie. Małoletni poniżej lat 16 mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Więcej na temat stowarzyszenia

Komentowanie jest wyłączone.