Koło Historyczne im. marsz. Józefa Piłsudskiego

pilsudskiKoło Historyczne im. marsz. Józefa Piłsudskiego

Głównymi celami działalności koła są:
rozwijanie zainteresowań przeszłością, budzenie dumy z osiągnięć naszych przodków, kształtowanie postawy dbałości o zabytki, jako o materialne ślady działalności człowieka i cenne źródło informacji, propagowanie książek i periodyków historycznych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej w młodym pokoleniu, pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych.
Zarząd Koła Historycznego przy parafii w Racławicach tworzą: ks. mgr lic. Rafał Zyman (przewodniczący), mgr Agata Łój, mgr Agnieszka Wilk. Koło powstało 17 września 2012r. w 73. rocznicę napaści ZSRR na Polskę.

Komentowanie jest wyłączone.