Ofiarodawcy pomnika Jana Pawła II

Ofiarodawcy pomnika Jana Pawła II Chronologicznie: Jerzy Tochowicz z Kościejowa 150 zł Marta Nowak z Klonowa 100 zł Elżbieta Bielawska z Dosłońca 100 zł Elżbieta Tondos z Janowiczek 50 zł Stanisław Cieślik z Janowiczek 100 zł Marek Michalski z Klonowa 50 zł Zofia Baster z …

Czytaj więcej …