Niedziela milenijna

17 kwietnia w naszej parafii przeżywaliśmy „niedzielę milenijną”. W ten sposób nasza wspólnota włączyła się w ogólnopolskie obchody 1050-lecia chrztu Polski. Według ustaleń naukowców nasz pierwszy historyczny władca – książę Mieszko – przyjął chrzest w wielką sobotę 14 kwietnia 966 roku. Miało to miejsce w Poznaniu, Gnieźnie lub Ostrowie Lednickim, gdzie mieściła się książęca siedziba. Aby obchody tej rocznicy miały w naszej parafii bardziej uroczysty charakter przenieśliśmy je na najbliższą niedzielę po 14 kwietnia.

Przez całą niedzielę mogliśmy wysłuchać katechezy milenijnej, przygotowanej przez ks. Rafała Zymana. Kaznodzieja odwołał się w niej m. in. do nauczania prymasa tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego, zapisków siostry Faustyny oraz homilii papieża Jana Pawła II. Przytoczył również fragment przemówienia prezydenta RP Andrzeja Dudy, wygłoszonego kilka dni wcześniej w Poznaniu podczas sesji wyjazdowej Zgromadzenia Narodowego, czyli wspólnych obrad obu izb parlamentu – sejmu i senatu.
Niech przyjęty niegdyś przez naszych przodków dar sakramentu chrztu jeszcze bardziej utwierdza nas w wierności Kościołowi i w budowaniu siły naszej Ojczyzny – siły materialnej i duchowej. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami…

Komentowanie jest wyłączone.