Pielgrzymka do pustego grobu

Już po raz trzeci w Miechowie – „polskiej Jerozolimie” – 9 kwietnia odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Grobu Bożego. W tym roku towarzyszyło jej hasło: „Uwielbiajmy Pana Zmartwychwstałego”. Program pielgrzymki obejmował następujące punkty: nawiedzenie Grobu Bożego, godzinki o grobie Chrystusowym, zwiedzanie muzeum
i galerii „U Jaksy”, procesję uwielbienia „Laudamus te Domine” oraz uroczystą eucharystię sprawowaną przez ordynariusza naszej diecezji ks. dra Jana Piotrowskiego. W pielgrzymce – oprócz wiernych świeckich – wzięli udział m.in. kanonicy kapituły katedralnej, wiślickiej
i miechowskiej, damy i kawalerowie zakonu bożogrobców, siostry zakonne oraz księża
z dekanatu miechowskiego, jak i całej diecezji kieleckiej. Naszą parafię reprezentowała grupa wiernych pod przewodnictwem ks. proboszcza i ks. wikariusza.

Komentowanie jest wyłączone.