PIELGRZYMKA SZLAKIEM BIBILIJNYM DO ZIEMII ŚWIĘTEJ

 

8 DNIOWA SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA SZLAKIEM BIBILIJNYM DO ZIEMII ŚWIĘTEJpie2
TERMIN: 18-25.02.2012
cena: 1850 zł + 460 $

Program:
Dzień 1.TEL AWIW – TYBERIADA
Zbiórka na lotnisku w Polsce (KTW, LCJ, WAW) na dwie godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu.
Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta.
Przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie w hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.
Dzień 2. TABGHA – KAFARNAUM – YARDENIT – GÓRA TABOR
Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego.
Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus miał dokonać cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb, by nakarmić 5000 głodnych ludzi, którzy przyszli wysłuchać Jego nauk.
Współczesny Kościół Rozmnożenia zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa posadzka podłogowa.
Obok gdzie zmartwychwstały Jezus miał się ukazać po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu św. Piotra.
Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłosił On więcej kazań i uczynił więcej cudów, niż gdziekolwiek indziej. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z II w. n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus.
W Kafarnaum mieszkał apostoł Piotr, od którego imienia nazwano najbardziej znaną galilejską rybę.
Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium.
Rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Lśniące szmaragdowo jezioro jest jednym z najbardziej malowniczych w Izraelu. Lustro wody znajduje się 210 m. poniżej poziomu Morza Śródziemnego.
Przejazd do Yardenitu – symbolicznego miejsca chrztu Jezusa. Odnowienie chrztu przez zanurzenie w wodach Jordanu ma przypominać ten, którego Jan Chrzciciel udzielił samemu Jezusowi.
Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor, miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika
Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Tuż obok stoi grecka cerkiew św. Eliasza.
Msza święta na Górze Tabor
Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.
Dzień 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET – WZGÓRZA GOLAN
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu zamienienia wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W miejscu tym wybudowano Kościół Franciszkanów. W środku można zobaczyć stare stągwie, a także fragment średniowiecznej mozaiki posadzkowej.
Msza Święta w Kanie Galilejskiej.
Przejazd do Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. Wnętrze świątyni zdobi cykl malowideł o tematyce maryjnej. Można tu zobaczyć Matkę Boską o skośnych oczach, w turbanie i afrykańskim stroju w krzykliwych kolorach.
W tym miejscu Archanioł Gabriel miał oznajmić Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę Jego syna. Przejście do Kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii.
Przejazd na Wzgórza Golan wzdłuż granicy izraelsko – syryjskiej.
Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.
Dzień 4. HAJFA – CEZAREA – TEL AWIW – BETLEJEM
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Wyjazd z Tyberiady.
Przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry Karmel.
Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z największych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu.
Na Górze Karmel zobaczymy także Kościół Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. W kopule przedstawiono wydarzenia z ich życia, a w niewielkim muzeum zebrano lokalne znaleziska archeologiczne. Msza święta w Kościele na Górze Karmel.
Sprzed kościoła rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na wybrzeże.
Przejazd nadbrzeżną równiną do Cezarei. Cezarea jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Wykopaliska dotąd nie zostały zakończone jednak już pozostałości forum, amfiteatru, hipodromu i herodiańskiego akweduktu dają pojęcie o dawnej wielkości i pięknie ośrodka.
Następnie przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jafy. Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego, Jafet.
Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 5. BETLEJEM – EIN KAREM
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem.
Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi.
Bazylika Narodzenia przy Placu Żłóbka, na przestrzeni wieków, wielokrotnie zmieniała przynależność w ramach wyznania chrześcijańskiego.
Pierwotna budowla powstała w pierwszej połowie IV w. jako fundacja św. Heleny, matki Konstantyna Wielkiego. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane są nabożeństwa.
Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. Kościół św. Katarzyny.
W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor.
Następnie przejazd na Pole Pasterzy. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a wspaniałe freski ilustrują dzieje Świętej Rodziny. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami.
Msza święta w Kościele na polu Pasterzy
Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia,
zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedził św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś Kościół św. Jana.
Dzień 6. GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON – JEROZOLIMA – YAD VASHEM
Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Zwiedzanie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono na ścianach. Polska jest jedynym krajem, który posiada dwie tablice, tj. po polsku i po kaszubsku.
Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy.
Zobaczymy także Cmentarz Żydowski na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. Tradycja żydowska mówi, że właśnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostatecznego, a Mesjasz wprowadzi zmartwychwstałych prze pobliską Złotą Bramę na Wzgórze Świątynne.
U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii (zwana także Kościołem Wszystkich Narodów). Na fasadzie świątyni lśni złota mozaika przedstawiająca Jezusa cierpiącego za grzechy świata. Dwanaście kopuł tego zbudowanego w stylu bizantyjskim kościoła symbolizuje 12 narodów, które sfinansowały jego budowę. Tuż obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony.
Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Według legendy wyrosną ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Msza święta na Górze Oliwnej Przejazd na Górę Syjon. Zobaczymy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na mozaiki podłogowe oraz kryptę.
Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa.
Następnie udamy się do Wieczernika, miejsca ostatniej wieczerzy. Oryginalna budowla nie przetrwała do czasów współczesnych. Ta, którą oglądamy, została wybudowana w XIV w. na zlecenie franciszkanów. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha Świętego.
Przejście pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Jest on podzielony na dwie części: dla mężczyzn po lewo, dla kobiet po prawo.
Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki multimedialne.
Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków (również z naszej parafii). Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki.
Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 7. JEROZOLIMA – JERYCHO – QUMRAN – MORZE MARTWE
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Jerozolimy, miasta trzech największych monoteistycznych religii świata.
„Via Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Zaczyna się ona przy Bramie św. Szczepana (Bramie Lwów). Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic, a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Od Twierdzy Antonia (tu Jezus usłyszał wyrok) do Grobu Pańskiego prowadzi ok. 1450 kroków (ok. 1200 m.).
Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze, i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku.
Msza Święta w jednej z Kaplic Bazyliki Grobu
Najważniejsze miejsca w niej to zabudowany pagórek, na którym wedle tradycji ukrzyżowano Jezusa (po hebrajsku zwany Golgota, po łacinie Kalwaria) oraz Jego grobowiec.
Przejazd do Jerycho, uchodzącego za najstarsze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana.
Podróż do Qumran, miejsca odnalezienia zwojów znad Morza Martwego napisanych przez Esseńczyków.
Przejazd nam Morze Martwe, najniżej położonego miejsca na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne.
Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 8. TEL AWIW
Wczesne śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot do Polski. Zakończenie imprezy.
Cena zawiera:
Bilet lotniczy Łódź/Warszawa/Katowice – Tel Awiw – Łódź/Warszawa/Katowice, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie,
udział w programie imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania,
ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu, przywieszka do bagażu, informacje o kraju
Wydatków własnych, posiłków niewymienionych w programach, obligatoryjnych napiwków dla kierowców 2 USD/dzień, pilota lokalnego 3 USD/dzień (razem 35 USD).
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie
2. Zakwaterowanie w Tyberiadzie lub Nazarecie oraz w Betlejem
3. Możliwość zakwaterowania w hotelach 4 * w Jerozolimie zamiast Betlejem
4.Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,5% wartości imprezy
5. Możliwość odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego 30 USD/os (certyfikat i szata), odnowienia przysięgi małżeńskiej w Kanie Galilejskiej – 6 USD/os. Możliwość wycieczek fakultatywnych Masada przy minimum 25 osobach ok. 40 USD, nocne zwiedzanie Jerozolimy przy min 30 osobach 20 USD, przy 25-30 osobach 25 USD, obiad Ryba św. Piotra ok. 20 USD
6. Oferta, nie dotyczy wcześniejszych sprzedaży
Obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie wjeżdżać do Izraela, bez konieczności posiadania wiz. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy. Chcąc wjechać na terytorium Izraela należy upewnić się, że nie posiada się stempli w paszporcie z Syrii i Libii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *