Uroczystość u świętej Genowefy

Rzeczy piękne i trwałe, wpisane są w plan Boga. Posłannictwo kapłańskie tak potrzebne i drogocenne, jest wielkim darem dla każdej wspólnoty wiernych. Ten dar staję się coraz bardziej odczuwalny, w miarę jak oddalamy się od rodziny od ojczyzny.

W niedziele 29 llpca, w polskiej parafii sw. Genowefy w Paryżu odprawiona została uroczysta Msza św., pod przewodmctwem Ks. bpa Kazimierza Ryczana, a związana z przekazaniem Księdzu proboszczowi Józefowi Musiałowi, przyznanej mu przez Benedykta XVI, godności Prałata Jego Świątobliwości. To własnie ordynariusz diecezji kieleckiej postulował do Ojca Świetego o ten zaszczytny tytuł dla naszego duszpasterza.

Euchargstię współcelebrowali: Ks. inf. Stanisław Jeż, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, wicerektor PMK, ks. prał. Krystian Gawron, ks. Piotr Sagan – tutejszy wikariusz oraz rektor Seminarium w Kielcach – ks. Grzegorz Kaliszewski.

Msza świeta rozpoczęła się od wzruszającego, procesyjnego wprowadzenia Nominata do świątyni. Ksiądz Józef, w czarnej sutannie przepasanej fioletowym, prałackim pasem i okryty takąż peleryną modlił się następnie w milczeniu przed ołtarzem, po czym wysłuchał Aktu nominacji, odczytanego przez ks. dr K. Gawrona.
Mianowanie ks. Musiała prałatem jest wyrazem wielkiego uznania Kościoła dla jego miłości do Pana Boga i wieloletniej, ofiarnej służby ludziom. Nie sposób nie podkreślić też w tym kontekście szczególnego umiłowania przez ks. Józefa liturgii, wielkiego zaangażowania w jej sprawowanie w łącznosci z wiernymi oraz ogromnej troski o swiątynie.
Stąd pod adresem nowego Księdza Prałata padło teraz tak wiele serdecznych, gorących życzeń i słów podziękowań: od parafian – wyrażonych przez pana Jana Samockiego, przewodniczącego Rady Parafialnej i od rodzin skupionych wokół szkoły polskiej przy parafii. Rodzice uczniów wiedzą ile miejsca w sercu księdza Józefa zajmuje troska o ich dzieci. I to dlatego też to właśnie przedstawiciele Szkoły Polskiej przy Parafii sw. Genowefy, która jest oddziałem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu, wręczyli później księdzu Józefowi w darze kapliczkę Chrystusa Frasobliwego. Zgodnie z życzeniem obdarowanego zostanie ona ustawiona przed wejściem do kościoła, tak, aby widoczna z ulicy zapraszała przechodniów do zatrzymania i refleksji, do wstąpienia.
Natomiast Ks. Biskup w swej homilli, poświęconej chrześcijańskiej roli chleba w naszym życiu powiedział na zakończenie:
,,…Ten budzący nadzieję temat dzisiejszych rozważań przypadł na
trzydziestą ósmą rocznicę swieceń kapłańskich księdza Prałata Józefa Musiała i w 25 rocznicę jego pracy duszpasterskiej we Francji, w duszpasterstwie polonijnym. Przez dwadzieścia pięć lat stawał przy ołtarzu i był sługą Chleba Eucharystycznego. Przez dwadzieścia pięć lat stał przy ambonie i służył Słowu Bożemu. Przez dwadzieścia pięć lat stużył jako pasterz Polakom i Francuzom. Przez dwadzieścia pięć lat był stróżem wiecznej lampki.

Przez dwadzieścia pięć lat budował wspólnotę wierzących na Skale, którą jest Jezus Chrystus. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, Benedyktowi XVI, że zaliczył Ks. Józefa do grona swoich kapelanów i odtąd przysługuje mu tytuł pratata. Księdzu Prałatowi dziękujemy za wspaniałą pracę, gratulujemy tego wyróżnienia i polecamy go opiece Jezusa – Najwyższego Kapłana.”.

Po zakończeniu Eucharystii, Ksiądz Józef dziękujac zebranym za gratulacje i życzenla, wynikające z zaszczytu przyjęcia go do Familli papieskiej (czyli grona osób noszących honorowe tytuły, nadawane przez papieża jego współpracownikom), jednocześnie prosił wszystkich o modlitwę.

I podkreślmy jeszcze, iż przyznanie godności prałata Ks. Proboszczowi właśnie teraz, w 2012 roku, dodatkowo, pięknie wpisuje się w jubileusz 25 lecia polskiej parafii pod wezwaniem św. Genowefy w Paryżu. ,,Bóg zapła攑

(-)

Przewielebny Księże Józefie!

Wspólnota parafialna Św. Genowefy cieszy się z całego serca i gratuluje Księdzu Proboszczowi otrzymanego tytułu Prałata

Codziennie patrzymy na Twoją pracę, troskę i poświęcenie dla naszej parafii. Prowadzisz każdego z nas śladami Chrystusa naszego Pana. Pomagasz spojrzeć na wszystko co trudne i niepojęte oczyma wiary, po to by dostrzec sens życia i zrozumieć,że wiara jest taską.
Zyjesz w przyjaźni z Bogiem, umiesz się cieszyć naszymi sukcesami, ale też dźwigasz krzyże, nie tylko swoje, ale i nasze.
Panu Bogu dziękujemy za to, że jesteś wśród nas, za lata pełne radości, ale i wspólnego trudu, wielu doświadczeń i zmagań.
Niech Ksiądz nadal rozpala w wiernych ogień życia, nadziei i miłości, wprowadza ludzi w tajemnice Eucharystii, modlitwy i miłości bliźniego.
Życzymy Ci w dalszej pracy duszpasterskiej Bożego prowadzenia, opleki i wsparcia Maryi, zdrowia, mocy, błogosławieństwa i Bożej siły. ,,Szczęść’ Boże” Księżę Prałacie!

Parafianie

* Tekst powyższy oraz zdjęcie jest “przedrukiem” artykułu umieszczonego w tygodniku “GŁOS KATOLICKI – VOIX CATHOLIQUE” nr 30/2012, wydawanym przez Polską Misję Katolicką we Francji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *