Zlot Kawalerów Orderu Virtuti Militari

6 maja w Racławicach odbył się kolejny Zlot Kawalerów Orderu Virtuti Militari. Jest to cykliczna uroczystość, która już na stałe wpisała się do kalendarza naszej lokalnej społeczności. Zlot rozpoczął się o godz. 12.00 uroczystą mszą świętą w naszym kościele parafialnym (przystrojonym na tę okazję w akcenty narodowe), na którą przybyli zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcji historycznej, uczniowie klas mundurowych, harcerze z ZHP a także wojskowa kompania honorowa wraz z orkiestrą. Piękną homilię wygłosił ks. ppor Marek Okoń z Ordynariatu Polowego WP. Ze względu na deszczową pogodę plenerową część uroczystości, która miała się odbyć pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, przeniesiono do szkolnej hali sportowej.

Tam miały miejsce okolicznościowe przemówienia, apel poległych, wręczenie pamiątkowych upominków oraz nagród dla uczniów różnych szkół biorących udział w konkursie historycznym i zawodach strzeleckich. Organizatorem uroczystości ze strony wojska był płk Janusz Kurzyna, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. Patronat nad uroczystością objął osobiście obecny gen. bryg. Adam Joks, dowódca garnizonu Kraków. Swą obecność na zlocie zaznaczyła znana nam już Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Poznański Regiment Odprzodowy” oraz Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznych 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej.

Order Virtuti Militari (łac. cnocie wojennej, dzielności żołnierskiej) to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony został przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego dnia 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna. Order ten nadawany jest wyłącznie podczas wojny lub w okresie do pięciu lat po jej zakończeniu na wniosek kompetentnych władz wojskowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *