Czytać Pismo Święte, ale jak? Refleksja biblijna

Jako ksiądz i katecheta dość często spotykam się z pytaniem: jak czytać Biblię? Wielu chrześcijan ma z tym problem. Boi się tej lektury. Obawia się, że teksty ksiąg biblijnych okażą się zbyt trudne, zbyt czasochłonne, zbyt „niewspółczesne”. Zawsze odpowiadam na tak postawione wątpliwości, że czytać Biblię warto i warto przełamać swoje obawy. Najtrudniej zacząć. W niniejszym krótkim artykule chciałbym podzielić się z Czytelnikami kilkoma praktycznymi uwagami, które mogą ułatwić naszą lekturę Księgi Ksiąg. Na wstępie – o czym trzeba pamiętać, czytając Pismo Święte? Na pewno o tym, że:

– Biblia powstawała na przestrzeni ok. 1000 lat w różnych warunkach geograficznych, historycznych i kulturowych

– miała wielu autorów (Boga oraz ludzi przez Niego natchnionych, którzy spisywali teksty biblijne)

– Biblia powstawała w trzech starożytnych językach: hebrajskim, aramejskim i greckim (później Biblia była tłumaczona na języki nowożytne, w tym na język polski)

– podstawowy podział Pisma Świętego: Stary Testament (46 ksiąg) i Nowy Testament (27 ksiąg)

– sercem Biblii są cztery Ewangelie – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana (sercem, gdyż opisują życie i działalność Jezusa)

– księgi biblijne mają różny charakter: mamy księgi historyczne, prorockie, mądrościowe, psalmy, listy i inne

– Żydzi i wspólnoty protestanckie stosują inny niż katolicy podział Pisma Świętego.

Kolejna kwestia, to sposoby czytania Biblii. Oto kilka z nich wartych polecenia:

lektura ciągła (księga po księdze, idąc od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy św. Jana)

lektura wybranej księgi biblijnej np. Ewangelii według św. Łukasza

lektura tematyczna (wybieramy jakiś interesujący nas temat np. miłosierdzie Boże i z pomocą słowników biblijnych czy konkordancji biblijnych analizujemy wyszukane teksty Pisma Świętego mówiące właśnie o interesującym nas zagadnieniu)

lektura modlitewna (modlimy się w ciszy lub na głos posługując się wybranym fragmentem Pisma Świętego np. psalmem czy fragmentem Ewangelii).

Bardzo istotne jest również, jakim przekładem (tłumaczeniem) Pisma Świętego się posługujemy – stąd wydania katolickie mają zawsze tzw. imprimatur, czyli są zatwierdzone przez władze kościelne i z takich egzemplarzy możemy spokojnie korzystać – mamy wtedy gwarancję, że w tłumaczeniu nie ma błędów, ani celowych przeinaczeń. Imprimatur znajduje się zazwyczaj na 3-4 stronie danego egzemplarza. Nie należy korzystać z wydań Biblii nie posiadającej imprimatur. Najpopularniejszym w Polsce katolickim przekładem Pisma Świętego jest tzw. Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Pallottinum.

I wreszcie na koniec przypomnienie starej prawdy, że warto czytać Pismo Święte. Bowiem przez lekturę Biblii umacniamy naszą wiarę i poznajemy Boga. Poszerzamy także naszą wiedzę biblijną. Wszystkim zainteresowanym tematyką Biblii polecam znakomity wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wybitnego polskiego biblisty. Link pod spodem:

https://www.youtube.com/watch?v=OFNmuw88azg

ks. R. Zyman

 

Komentowanie jest wyłączone.