Dzień Papieski

11 października przeżywaliśmy w całym kraju (a także i poza naszymi granicami) piętnasty już dzień papieski, tym razem pod hasłem „Jan Paweł II – papież rodziny”. W tym dniu modliliśmy się w intencji naszej polskiej młodzieży, aby pozostała wierna naukom naszego wielkiego rodaka, aby nie wstydziła się swojej wiary i swoich korzeni. Ponadto zbieraliśmy również dobrowolne datki, które zasilą konto fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja ta wręcza stypendia naukowe zdolnym, młodym Polakom, pochodzącym z ubogich rodzin, aby mogli realizować swoje edukacyjne marzenia. Jest to więc bardzo konkretna inwestycja w rozwój naszej Ojczyzny – wspieranie utalentowanych, młodych ludzi, którzy będą przyczyniać się w przyszłości do rozwoju naszego kraju.

W tym dniu gościł również w naszej parafii o. Emilian, franciszkanin, pochodzący z Rzeszowszczyzny a mający krewnych w Racławicach. Ojciec Emilian przez długie lata posługiwał jako misjonarz w Burundi a obecnie pracuje w Argentynie – ojczyźnie papieża Franciszka. Podczas homilii głoszonych przez cały dzień dzielił się wrażeniami ze swojej pracy misyjnej oraz osobistymi przeżyciami związanymi z osobą papieża Jana Pawła II. Życzymy ojcu Emilianowi wielu łask bożych i wytrwałości w niełatwej misyjnej pracy.

Komentowanie jest wyłączone.