Nagrody za wzorową służbę

Podsumowanie minionego roku nie byłoby kompletne, gdybyśmy nie docenili wysiłków naszej parafialnej Liturgicznej Służby Ołtarza.

Suma rocznych punktów za służbę przy ołtarzu wynosi średnio 120. Ale od tej normy mamy kilka chlubnych wyjątków – są nimi ci ministranci, którzy uzyskali 180 i więcej punktów za rok 2015.

I tak w ścisłej czołówce znaleźli się:
1) Adam Szumera (207 pkt)
2) Łukasz Gądek (200 pkt)
3) Michał Kozera (186 pkt)

Tej wyróżniającej się grupie ministrantów w dniu 24 stycznia zostały wręczone upominki – nagrody rzeczowe. Są one skromną formą podziękowania za pełnioną służbę oraz zachętą dla pozostałych ministrantów do zdwojenia wysiłków.

Nagrody ufundował ks. Rafał, opiekun parafialnej LSO. Wyróżnionym raz jeszcze gratulujemy a wszystkim ministrantom życzymy jeszcze większej gorliwości w pełnieniu służby przy ołtarzu.

Komentowanie jest wyłączone.