Wsparcie misji przez dzieci komunijne

misje na świecie

Niedawno zakończony Biały Tydzień zaowocował również misyjną inicjatywą naszych dzieci. Zgodnie z głównym celem naszego parafialnego Koła Misyjnego, jakim jest modlitwa w intencji misji, a także animacja misyjna oraz kwestia pomocy materialnej misjonarzom, dzieci komunijne prekazały dobrowolne ofiary na rzecz krzewienia wiary chrześcijańskiej – łącznie 464 złote. Środki te zostały wpłacone na konto misyjne diecezji kieleckiej, które zasila w środki finansowe misjonarzy pracujących w różnych rejonach świata. Wszystkim, którzy włączyli sie w tę zbiórkę, składamy srdeczne podziękowania w imieniu naszych misjonarzy.

Komentowanie jest wyłączone.