Zlot kawalerów orderu Virtuti Militari 2015

15 maja w Racławicach odbył się kolejny Zlot Kawalerów Orderu Virtuti Militari. Jest to cykliczna uroczystość, która już na stałe wpisała się do kalendarza naszej lokalnej społeczności. Zlot rozpoczął się o godz. 12.00 uroczystą mszą świętą w naszym kościele parafialnym (przystrojonym na tę okazję w akcenty narodowe), na którą przybyli zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe, uczniowie klas mundurowych a także wojskowa asysta honorowa 5 Batalionu Dowodzenia z Krakowa.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny koncelebrowali: ks. płk Stanisław Gulak – dziekan Wojsk Specjalnych (Ordynariat Polowy WP), ks. Krzysztof Gałecki – proboszcz parafii Racławice i ks. Rafał Zyman – kapelan gminny straży pożarnych. Następnie uczestnicy liturgii przy dźwiękach wojskowej orkiestry przemaszerowali pod pomnik Bartosza Głowackiego. Tam miały miejsce okolicznościowe przemówienia, apel poległych, złożenie wiązanek kwiatów przez przedstawicieli różnych delegacji, wręczenie pamiątkowych medali oraz nagród dla uczniów klas mundurowych, biorących udział w ogólnowojskowych zawodach sprawnościowych (łącznie wystartowało 8 drużyn). Organizatorem uroczystości ze strony wojska był płk Janusz Kurzyna, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Order Virtuti Militari (łac. cnocie wojennej, dzielności żołnierskiej) to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony został przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego dnia 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna. Order ten nadawany jest wyłącznie podczas wojny lub w okresie do pięciu lat po jej zakończeniu na wniosek kompetentnych władz wojskowych.

Komentowanie jest wyłączone.