Sekcja muzyczna

  Celem działalności Sekcji Muzycznej jest uwrażliwienie uczestników Mszy Świętych na piękno liturgii Kościoła oraz ich aktywne uczestnictwo w tejże liturgii wyrażone poprzez muzykę i śpiew. Hasłem, które przyświeca tej działalności są słowa: kto dobrze śpiewa – dwa razy się modli. W zajęciach sekcji uczestniczą …

Czytaj więcej …

Grono Przyjaciół WSD w Kielcach

Grono Przyjaciół WSD w Kielcach Celem stowarzyszenia jest modlitwa w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno – moralnych zgodnych z nauką Kościoła katolickiego. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, ale także osoby małoletnie. Małoletni poniżej lat …

Czytaj więcej …