Pogrzeb katolicki

Rodzina powinna bezwłocznie po śmierci osoby,  powiadomić proboszcza o potrzebie pogrzebu. Najlepiej dokonać tego telefonicznie zanim jeszcze otrzymamy jakiekolwiek dokumenty. Jest to potrzebne, aby powiadomić i umówić osoby posługujące przy pogrzebie tj. księdza, grabarza, organisty i kościelnego.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO POGRZEBU:

– karta zgonu, wypełniona przez Urząd Stanu Cywilnego po śmierci

– można (jeśli jest) dostarczyć zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych (najczęściej od kapelana szpitala)

Koszty pogrzebu

Koszty pogrzebu zawierają:

– posługa duszpasterska księdza

– posługa kościelnego

– posługa organisty

– opłata placowego

– opłata funduszu cmentarnego (sprzątanie śmieci)

Posługę grabarza opłaca się u niego samego (nie u księdza).

Dobrze jest pomyśleć też o uregulowaniu zaległych (jeśli są) składek na kościół.

Komentowanie jest wyłączone.