Sakrament Małżeństwa

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

-świadectwo  chrztu (aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz),

– dowody osobiste

– świadectwo Bierzmowania (najczęściej informacja o bierzmowaniu powinna być na metryce chrztu)

– dyplom ukończenia nauk przedmałżeńskich

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (“ważność” wynosi 3 miesiące), lub akt ślubu, jeżeli zawarto wcześniej związek cywilny.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

W naszej parafii najczęściej organizowane są po nabożeństwie wieczornym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu

Komentowanie jest wyłączone.