W przeddzień jubileuszu

29 września przypada jubileusz 850-lecia przybycia Bożogrobców do Miechowa. Rocznicy tej niestety nie doczekał ś. p. ks. infułat Jerzy Gredka – dotychczasowy proboszcz miechowskiej parafii, kustosz sanktuarium Grobu Bożego i dziekan dekanatu miechowskiego. Z inicjatywy Koła Historycznego działającego przy naszej parafii – w przeddzień jubileuszu tj. 28 września o godz. 7.30 – odprawiono Mszę Świętą w intencji ks. Jerzego, którą celebrował ks. Rafał Zyman.

Ks. Jerzy Gredka urodził się w 1948 roku w Krzcięcicach. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1972 r. W 1994 r. został mianowany proboszczem Parafii Grobu Bożego w Miechowie. Chciał, by wypiękniał kościół, by zabytkowe zabudowania poklasztorne odzyskały dawny blask. Nie zniechęcały Go trudności. Udało się odrestaurować m.in. świątynię, Kaplicę Marii Magdaleny oraz Kaplicę Grobu Bożego. Dzięki Jego staraniom parafia uzyskała dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki czemu zmodernizowano Pustki, krużganki i Dom Generała. Chciał, jak sam mówił, by stały się one miejscem prezentacji dorobku dawnych pokoleń i zaczęły tętnić życiem turystyczno – pielgrzymkowym. Te plany i marzenia się spełniły.
Ks. Jerzy zmarł 9 września 2013r. po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej w wieku 66 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *